Budżet obywatelski Łódź 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Łódź 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 23.05.2019 - 10.06.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 23.05.2019 - 26.08.2019
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 31.08.2019
  4. Składanie odwołań 20.08.2019 - 26.08.2019
  5. Głosowanie 14.09.2019 - 06.10.2019
  6. Ogłoszenie wyników 22.10.2019
  7. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Łódź 2019: zasady

W tej edycji zasadniczo zmieniono warunki głosowania. Zwiększono kwotę z 40 mln zł do 50 mln zł. Zrezygnowano z projektów ogólnomiejskich. Zamiast tego całe głosowanie odbywa się w ramach 36 osiedli, którym przyznano kwoty zależne od liczby mieszkańców.
Dla wszystkich osiedli głosowanie jest wspólne. Każdy mieszkaniec Łodzi mógł wybrać dowolne pięć projektów z całego terenu Łodzi, wybierając je z różnych osiedli.
W tej edycji dopuszczono też więcej głosujących. W tej edycji mogli zagłosować wszyscy mieszkańcy Łodzi, bez ograniczeń wiekowych. Także dzieci.

Numer edycji:
8
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Łodzi

Lokalizacja: ul. Piotrkowska 104, 90-296 Łódź Telefon 42 638 44 44
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości