Budżet obywatelski Łódź 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Łódź 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 12.02.2018 - 26.03.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 12.02.2018 - 23.08.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 26.08.2018 - 31.08.2018
  4. Głosowanie 15.09.2018 - 07.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 20.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Łódź 2018: zasady

W 2018 roku do podziału było 40 mln zł, co stanowłoi około 1 proc. całego budżetu miasta. Zadania wybierane były w dwóch kategoriach: ogólnołódzkie i osiedlowe. Na zadania ogólne przeznaczono 9,99 mln zł, na zadania osiedlowe 30,01 mln zł. Kwoty dla 36 łódzkich osiedli zależały od liczby ich mieszkańców i wahały się od 230 tys. dla najmniejszego osiedla Nr 33 aż do 1,91 mln zł dla największego osiedla Chojny-Dąbrowa. Koszt zgłaszanych zadań osiedlowych nie mógł przekroczyć puli dla danego osiedla, koszt zadań ogólnomiejskich 1,98 mln zł.

Wśród zadań ogólnołódzkich w 2018 roku najwięcej głosów zyskały:
1. Animal Patrol - doposażenie w sprzęt i narzędzia niezbędne do ratowania zwierząt
2. Na ratunek łodzianom nowym wozem! Zakup ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla strażaków
3. Pojazd wsparcia technicznego. Zakup busa osobowego dla OSP Mikołajew
4. Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych
5. Hospicjum łódzkie w miłym i przyjaznym otoczeniu

Numer edycji:
7
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Łodzi

Lokalizacja: ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Telefon 42 638 44 44
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości