Budżet obywatelski Łódź 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Łódź 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 12.02.2018 - 26.03.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 12.02.2018 - 23.08.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 26.08.2018 - 31.08.2018
  4. Głosowanie 15.09.2018 - 07.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 08.10.2018 - 21.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Łódź 2018: zasady

Budżet obywatelski Łodzi pozwala mieszkańcom wymyślić i zgłosić ich zdaniem najpotrzebniejsze inwestycje i projekty. Pomysły może zgłosić każdy łodzianin, niezależnie od wieku. Głosować mogą mieszkańcy Łodzi, którzy ukończyli 16. rok życia. Nie muszą być tu zameldowani, do głosowania zachęcani są m.in. studenci.

Do podziału jest 40 mln zł, co stanowi około 1 proc. całego budżetu miasta. Zadania wybierane są w dwóch kategoriach: ogólnołódzkie i osiedlowe. Na zadania ogólne przeznaczone jest 9,99 mln zł, na zadania osiedlowe 30,01 mln zł. Kwoty dla 36 łódzkich osiedli zależą od liczby ich mieszkańców i wahają się od 230 tys. dla najmniejszego osiedla Nr 33 aż do 1,91 mln zł dla największego osiedla Chojny-Dąbrowa. Koszt zgłaszanych zadań osiedlowych nie może przekroczyć puli dla danego osiedla, koszt zadań ogólnomiejskich 1,98 mln zł.

Zgłoszone wnioski muszą być zadaniami własnymi miasta, być zlokalizowane na terenach na których miasto może inwestować. Wnioskodawcy muszą też z pomocą urzędników i udostępnionych cenników opracować szacunkowy kosztorys, a także określić dostępność danej inwestycji dla mieszkańców. Muszą też zebrać 15 podpisów zwolenników. Zadania muszą być możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego.

Zgłoszone zadania oceniane są przez urzędników, a następnie kwalifikowane przez komisję. W międzyczasie podlegają też konsultacji z mieszkańcami. Ostateczną decyzję co do dopuszczenia zadania zostawiono prezydentowi Łodzi.

Głosowanie zwyczajowo odbywa się jesienią, na przełomie września i października. Zadania do głosowania układane są od najtańszych do najdroższych.

W 2018 r. wprowadzono kilka istotnych ograniczeń dotyczących tematyki zgłaszanych zadań. Nie można zgłaszać budowy pomników, konsultacji społecznych i ankiet, a także stacji roweru publicznego.

Numer edycji:
7
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Łodzi

Lokalizacja: ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Telefon 42 638 44 44
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości