Budżet obywatelski Łódź-Widzew 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Łódź-Widzew 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 13.02.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 20.02.2017 - 27.04.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.09.2017
  4. Głosowanie 16.09.2017 - 08.10.2017
  5. Ogłoszenie wyników 21.10.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Łódź-Widzew 2017: zasady

W 2017 roku do podziału było 40 mln zł, co stanowiło około 1 proc. całego budżetu miasta. Zadania wybierane były w dwóch kategoriach: ogólnołódzkie i osiedlowe. Na zadania ogólne przeznaczono 9,99 mln zł, na zadania osiedlowe 30,01 mln zł. Kwoty dla 36 łódzkich osiedli zależały od liczby ich mieszkańców. Dla Widzewa wahały się od 230 tys. dla najmniejszego osiedla Nr 33 do 1,55 mln do największego Widzewa Wschód. Koszt zgłaszanych zadań osiedlowych nie mógł przekroczyć puli dla danego osiedla, koszt zadań ogólnomiejskich niecałych 2 mln zł.

Najwięcej głosów na poszczególnych osiedlach zdobyły zadania:
Osiedle Andrzejów: "Modernizacja i wyposażenie szatni uczniowskiej w SP 204"
Osiedle Dolina Łódki: "Instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Mikowej"
Osiedle Mileszki: "Wykonanie zatoczek, chodników i przejścia dla pieszych przy publicznej SP Mileszki"
Osiedle Nowosolna: "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie osiedla poprzez instalację monitoringu wizyjnego w rejonie rynku Nowosolna"
Osiedle Nr 33: "Bezpieczny plac zabaw przy ul. Dyspozytorskiej"
Osiedle Olechów-Janów: "Olechowski las aktywności i zabawy"
Osiedle Stary Widzew: "Mia100 fontann. Remont fontanny w parku widzewskim"
Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze: "Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 139"
Osiedle Widzew-Wschód: "Budowa tężni solankowej"
Osiedle Zarzew: "Ciechocinek w parku Podolskim. Prawdziwa tężnia solankowa"

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Łódź-Widzew

Lokalizacja: ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Telefon 42 638 44 44
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości