Budżet obywatelski Łódź-Widzew 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Łódź-Widzew 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 12.02.2018 - 26.03.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 12.02.2018 - 23.08.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 23.08.2018 - 31.08.2018
  4. Głosowanie 15.09.2018 - 07.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 08.10.2018 - 21.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Łódź-Widzew 2018: zasady

W 2018 roku do podziału jest 40 mln zł, co stanowiło około 1 proc. całego budżetu miasta. Zadania wybierane były w dwóch kategoriach: ogólnołódzkie i osiedlowe. Na zadania ogólne przeznaczono 9,99 mln zł, na zadania osiedlowe 30,01 mln zł. Kwoty dla 36 łódzkich osiedli zależały od liczby ich mieszkańców. Widzewskie osiedla otrzymały:
Andrzejów 400 000
Dolina Łódki 280 000
Mileszki 270 000
Nowosolna 340 000
Nr 33 230 000
Olechów-Janów 940 000
Stary Widzew 980 000
Stoki-Sikawa-Podgórze 580 000
Widzew Wschód 1 550 000
Zarzew 920 000

W głosowaniu największe poparcie zdobył zadania:
Andrzejów: W Szkole Podstawowej nr 204 bezpiecznie i kolorowo. Remont korytarzy i schodów
Dolina Łódki: Teatr bliżej nas
Mileszki: Pierwsza pomoc w Mileszkach
Nowosolna: Boisko wielofunkcyjne przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 2 w Łodzi, ul.Grabińska 3b
Nr 33: Rozbudowa placu zabaw przy ul.Dyspozytorskiej
Olechów-Janów: Brzozowa ścieżka zdrowia z torem rolkowym
Stary Widzew: Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży
Stoki-Sikawa-Podgórze: Remont sali gimnastycznej i szatni w SP 139 im. Wojska Polskiego przy ul. Giewont 28
Widzew Wschód: Szkolne pracownie językowe na miarę XXI w
Zarzew: Bezpieczny park Podolski. Budowa monitoringu etap 1

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Łódź-Widzew

Lokalizacja: Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Telefon 42 638 44 44
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości