Budżet obywatelski Łódź-Śródmieście 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Łódź-Śródmieście 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 12.02.2018 - 26.03.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 12.02.2018 - 23.08.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 26.08.2018 - 31.08.2018
  4. Głosowanie 15.09.2018 - 07.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 08.10.2018 - 21.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Łódź-Śródmieście 2018: zasady

Do podziału było 40 mln zł, co stanowiło około 1 proc. całego budżetu miasta. Zadania wybierane były w dwóch kategoriach: ogólnołódzkie i osiedlowe. Na zadania ogólne przeznaczone zostało 9,99 mln zł, na zadania osiedlowe 30,01 mln zł. Kwoty dla 36 łódzkich osiedli zależały od liczby ich mieszkańców. Dla osiedli ze Śródmieścia wynosiły one:
Katedralna 1 530 000
Śródmieście-Wschód 840 000

W głosowaniu w osiedlach dzielnicy Łódź Śródmieście najwięcej głosów zyskały:
Osiedle Katedralna: Kwitnące łąki w Śródmieściu - rekultywacja pasów zieleni wzdłuż ul. Sienkiewicza od Piłsudskiego do Tymienieckiego
Osiedle Śródmieście Wschód: Brzozowy lasek na rondzie Solidarności

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Łódź-Śródmieście

Lokalizacja: Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Telefon 42 638 44 44
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości