Budżet obywatelski Łódź-Polesie 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Łódź-Polesie 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 12.02.2018 - 26.03.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 12.02.2018 - 23.08.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 26.08.2018 - 31.08.2018
  4. Głosowanie 15.09.2018 - 07.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 08.10.2018 - 21.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Łódź-Polesie 2018: zasady

W 2018 roku do podziału było 40 mln zł, co stanowiło około 1 proc. całego budżetu miasta. Zadania wybierane były w dwóch kategoriach: ogólnołódzkie i osiedlowe. Na zadania ogólne przeznaczono 9,99 mln zł, na zadania osiedlowe 30,01 mln zł. Kwoty dla 36 łódzkich osiedli zależały od liczby ich mieszkańców. Dla osiedli z Polesia wyniosły one:
Karolew-Retkinia Wschód 1.51 mln zł
Koziny 570 tys.
Lublinek-Pienista 380 tys.
Montwiłła-Mireckiego 260 tys.
Retkinia Zachód-Smulsko 1.140 mln zł
Stare Polesie 1.410 mln zł
Zdrowie-Mania 310 tys.
Złotno 460 tys.

W głosowaniu na osiedlach najwięcej głosów zdobyły:
Karolew-Retkinia Wschód: Wyposażenie jednostki OSP Łódź Retkinia w przyczepę do zabezpieczania zdarzeń masowych
Koziny: Każdy to powie, zadbaj o zdrowie. Modernizacja terenu SP 91
Lublinek-Pienista: Rewitalizacja Uroczyska Lublinek
Montwiłła-Mireckiego: Bezpieczne osiedle. System monitoringu miejskiego na osiedlu Montwiłła-Mireckiego
Retkinia Zachód-Smulsko: Tężnia solankowa z otoczeniem
Stare Polesie: Klockarnia Hocki Klocki
Zdrowie-Mania: Remont mostu na rzece Łódce przy wyremontowanym ciągu pieszym na krańcówce tramwajowej Zdrowie
Złotno: Pojazd przystosowany do ratownictwa poszukiwawczo-technicznego dla OSP Nowe Złotno

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Łódź-Polesie

Lokalizacja: Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Telefon 42 638 44 44
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości