Budżet obywatelski Łódź-Górna 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Łódź-Górna 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 12.02.2018 - 26.03.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 12.02.2018 - 23.08.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 26.08.2018 - 31.08.2018
  4. Głosowanie 15.09.2018 - 07.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 08.10.2018 - 21.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Łódź-Górna 2018: zasady

W głosowaniu w 2018 roku do podziału było 40 mln zł, co stanowiło około 1 proc. całego budżetu miasta. Zadania wybierane były w dwóch kategoriach: ogólnołódzkie i osiedlowe. Na zadania ogólne przeznaczono 9,99 mln zł, na zadania osiedlowe 30,01 mln zł. Kwoty dla 36 łódzkich osiedli zależały od liczby ich mieszkańców. Dla osiedli z Górnej wynosiły one:
Chojny 1,34 mln zł
Chojny-Dąbrowa 1,91 mln zł
Górniak 850 tys.
Nad Nerem - 240 tys.
Piastów-Kurak 910 tys.
Rokicie 800 tys.
Ruda 600 tys.
Wiskitno 320 tys.

W głosowaniu na osiedlach najwięcej głosów zdobyły:
Chojny -Dąbrowa: Sportkowa 190-tka - modernizacja SP 190
Chojny: Stawy Jana Etap IV. Powiększenie terenu wypoczynkowego obiektu. Połączenie al. Kosynierów Gdyńskich z ul. Paradną.
Górniak: Przyjazna szkoła, wzbogacenie bazy SP 10
Nad Nerem: Zakup zestawu ratownictwa drogowego Lukas dla OSP Laskowice
Piastów- Kurak: Budowa boiska do piłki nożnej na terenie SP 7 im. Orląt Lwowskich
Rokicie: Zapraszamy do wyremontowanej przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 po nowym chodniku przy pięknym trawniku
Ruda: Siłownia zewnętrzna przy SP 125
Wiskitno: Ul. Gościniec z nową nawierzchnią - wylanie nowej warstwy asfaltowej

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Łódź-Górna

Lokalizacja: Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Telefon 42 638 44 44
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości