Budżet obywatelski Łódź-Bałuty 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Łódź-Bałuty 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 12.02.2018 - 26.03.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 12.02.2018 - 23.08.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 23.08.2018 - 31.08.2018
  4. Głosowanie 15.09.2018 - 07.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 08.10.2018 - 21.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Łódź-Bałuty 2018: zasady

Do podziału było 40 mln zł, co stanowiło około 1 proc. całego budżetu miasta. Zadania wybierane były w dwóch kategoriach: ogólnołódzkie i osiedlowe. Na zadania ogólne przeznaczono9,99 mln zł, na zadania osiedlowe 30,01 mln zł. Kwoty dla 36 łódzkich osiedli zależały od liczby ich mieszkańców. Bałuckie osiedla otrzymały:
Bałuty Centrum 1, 83 mln zł
Bałuty Doły 1,66 mln zł
Bałuty Zachodnie - 450 tys.
Julianów-Marysin-Rogi 610 tys.
Łagiewniki - 260 tys.
Radogoszcz 1,3 mln zł
Teofilów-Wielkopolska 1,77 mln zł
Wzniesień Łódzkich - 250 tys.

W głosowaniu na osiedlach najwięcej głosów otrzymały zadania:
Bałuty-Centrum: Budowa tężni solankowej w parku im. Andrzeja Struga
Bałuty-Doły: Modernizacja boiska szkolnego przy XIII LO
Bałuty Zachodnie: Multimedialne pracownie. Nowoczesna innowacyjna szkoła XXI w.
Julianów- Marysin-Rogi: Sport - sama radość w SP 120, ul. Centralna 40. Remont i modernizacja sal gimnastycznych
Łagiewniki: Remont dachu SP 61
Radgoszcz: Sala widowiskowo- sportowa dla osiedla Radogoszcz na terenie SP 206
Teofilów-Wielkopolska: Sala gimnastyczna naszych marzeń
Wzniesień Łódzkich: Teatr bliżej nas

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Łódź-Bałuty

Lokalizacja: ul.Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Telefon 42 638 44 44
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości