Budżet obywatelski Łobez 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Łobez 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.08.2017 - 11.09.2017
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 12.09.2017 - 18.09.2017
  3. Głosowanie 09.10.2017 - 13.10.2017
  4. Ogłoszenie wyników 20.10.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Łobez 2017: zasady

Budżet obywatelski (partycypacyjny), oznacza demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec gminy decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu gminnego lub też publicznego. W skrócie oznacza to, że: mieszkańcy gminy Łobez zgłaszają propozycje do budżetu, które następnie są weryfikowane formalnie i merytorycznie. Propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod głosowanie. Za wybrane do realizacji uznaje się propozycje, które uzyskały kolejno największą ilość głosów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich wykonanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zagłosować można było na jedno z czterech pozytywnie zweryfikowanych zadań do Łobeskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 r. Zwycięskim projektem okazał się pomysł utworzenia nowoczesnego placu zabaw"Kraina Figli". Zagłosowało na niego 2482 mieszkańców. Plac zabaw został otwarty pod koniec maja 2018 roku. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Łobza Piotr Ćwikła oraz Izabela Niedziela, która wraz z Agnieszką Kwolek były wnioskodawczyniami zadania do budżetu obywatelskiego i czynnie brały udział w akcji informacyjnej.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Łobzie

Lokalizacja: ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez Telefon 91 397 40 01
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości