Budżet obywatelski Łobez 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Łobez 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 13.09.2018 - 20.09.2018
  2. Składanie wniosków projektów 21.09.2018 - 12.10.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 15.10.2018 - 18.10.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 19.10.2018 - 26.10.2018
  5. Głosowanie 27.10.2018 - 31.10.2018
  6. Ogłoszenie wyników 07.11.2018
  7. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Łobez 2018: zasady

Budżet obywatelski (partycypacyjny), oznacza demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec gminy decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu gminnego lub też publicznego. W skrócie oznacza to, że: mieszkańcy gminy Łobez zgłaszają propozycje do budżetu, które następnie są weryfikowane formalnie i merytorycznie. Propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod głosowanie a za wybrane do realizacji uznaje się propozycje, które uzyskały kolejno największą ilość głosów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich wykonanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zagłosować można na jedno ze wszystkich pozytywnie zweryfikowanych zadań do "Budżetu Obywatelskiego w gminie Łobez 2019 r." Okazało się, że najpierw mieszkańcy zgłosili trzy propozycje na inwestycje. 11 września 2018 roku komisja zweryfikowała zgłoszone pomysły. Niestety żadne nie spełniały odpowiednich kryteriów.

Pierwszą propozycją była "Rewitalizacja miejsca rekreacji nad Jeziorem Miejskim (Dybrzno). Okazuje się jednak, że wnioskodawcy nie zweryfikowali faktu, że miejsce, w którym miałaby znajdować się zaplanowana zjeżdżalnia należy do Skarbu Państwa i jest w Zarządzie Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Szczecinie. Drugie zadanie dotyczące budowy strefy sportowej do piłki oraz zakupu urządzeń sprawnościowych i fitness przy ul. B. Chrobrego, zostało odrzucone ze względów merytorycznych. Propozycja nie spełniała kryteriów i założeń budżetu obywatelskiego. Instalacja tężni solankowej, jako trzecia ze zgłoszonych propozycji, nie zostanie poddana głosowaniu z uwagi na nieoszacowanie wszystkich kosztów przedsięwzięcia. Przedłożony kosztorys nie obejmuje wykonania zasilania elektrycznego w pobliżu tężni, opłat za energię elektryczną, zakupu solanki.

W związku z odrzuceniem wszystkich zgłoszonych inicjatyw, ogłoszono kolejny nabór wniosków. Cały czas do wydania jest 50 tys. zł a to jak je spożytkować w Łobzie, można było proponować na specjalnych formularzach dostępnych w serwisie internetowym gminy lub na miejscu w urzędzie w terminie od 21 września do 12 października.

Zadania zweryfikowano 17 października. Do komisji wpłynęło pięć propozycji. Okazało się jednak, że w jednej z nich kosztorys w projekcie związanym z rewitalizacją terenu po byłym placu zabaw, został błędnie oszacowany. Wnioskodawca nie przewidział kosztu ogrodzenia, więc projekt odrzucono z powodów merytorycznych. Na liście zadań pozytywnie zweryfikowanych przez komisję znalazły się ostatecznie cztery zadania. To „Rewitalizacja miejsca rekreacji nad Jeziorem Miejskim Dybrzno”, „Doposażenie placu zabaw przy ul. B. Chrobrego”, „Budowa miejsca rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży poprzez montaż elementów placu zabaw, zewnętrznych stołów do tenisa, ławeczek w okolicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Łobzie a także „Mała Akademia Karate - doposażenie świetlicy wiejskiej w Worowie w celu realizacji zajęć sportowo - edukacyjnych”.

Po kampanii informacyjnej od 27 do 31 października odbyło się głosowanie na wymienione propozycje a jego wynik poznaliśmy 7 listopada.

Trzecią edycję Budżetu Obywatelskiego w Łobzie wygrało zadanie nr 2, czyli doposażenie placu zabaw przy ul. Chrobrego. Na pomysł oddano 41,94 proc. głosów. Wszystkie były oddawane online a było ich dokładnie 1861.

Inicjatywa budowy miejsca rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży poprzez montaż elementów placu zabaw, zewnętrznych stołów do tenisa, ławeczek w okolicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Łobzie zajęła drugie miejsce i otrzymała 33 proc. głosów. "Rewitalizacja miejsca rekreacji nad Jeziorem Miejskim Dybrzno” znalazła się na trzecim miejscu z 18,03 proc. głosów. Mała Akademia Karate zyskała 7,03 proc. głosów.


Numer edycji:
2
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Łobzie

Lokalizacja: ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez Telefon 91 397 40 01
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości