Budżet obywatelski Lipno 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Lipno 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 05.08.2019 - 23.08.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 26.08.2019 - 06.09.2019
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 06.09.2019
  4. Głosowanie 12.09.2019 - 26.09.2019
  5. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Lipno 2019: zasady

Pomysły do projektu obywatelskiego zgłaszają mieszkańcy. Każdy pomysł musi być poparty 15 głosami. Po weryfikacji, której dokonują pracownicy weryfikacji, wybierane są projekty zgodne z regulaminem. Głos oddać może każdy mieszkaniec, który ukończył 16 rok życia. Zagłosować można na tylko jeden pomysł. Do wydania jest kwota 100 tys. złotych, którą zgodnie z regulaminem można podzielić na kilka zwycięskich projektów.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Lipno

Lokalizacja: ul. Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno Telefon 54 2884211
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości