Budżet obywatelski Lidzbark 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Lidzbark 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 18.09.2018 - 21.09.2018
  2. Składanie wniosków projektów 24.09.2018 - 05.10.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 08.10.2018 - 11.10.2018
  4. Głosowanie 15.10.2018 - 19.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 05.11.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Lidzbark 2018: zasady

Do 5 października można było zgłaszać swoje projekty mieszące się w kwocie do 100 000 zł. W sumie wpłynęło 7 wniosków, które pod względem formalnym sprawdziła komisja weryfikacyjna, w której skład weszli przedstawiciele rad osiedlowych, radni oraz pracownicy urzędu. Spośród zgłoszonych propozycji, 4 spełniły kryteria i znalazły się na liście do głosowania. Są to:
Zielony skwer za Przychodnią Zdrowia „Relaks pod chmurką”,
„Uratuj życie” – AED na każdym osiedlu,
Siłownia oraz trampoliny naziemne przy placu zabaw – osiedle Działki – plac zabaw przy ul. Tuwima
Modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola miejskiego przy ul. Akacjowej

W czasie głosowania, odbywającego się między 15 a 19 października, mieszkańcy Lidzbarka oddali 453 ważnych głosów. Głosów nieważnych było 19, przy czym o nieważności decydował brak podpisu osoby głosującej pod oświadczeniem lub głos oddany przez mieszkańca nieuprawnionego do głosowania.

Wśród zgłoszonych projektów najwięcej głosów, bo aż 192 zebrał projekt dotyczący utworzenia siłowni zewnętrznej oraz trampolin naziemne przy placu zabaw – osiedle Działki – plac zabaw przy ul. Tuwima Na drugim miejscu uplasował się wniosek obywatelski dotyczący modernizacji placu zabaw na terenie przedszkola miejskiego przy ul. Akacjowej, na 3 zaś – projekt „Uratuj życie” – AED na każdym osiedlu.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Lidzbark

Lokalizacja: ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark Telefon +23 696 15 05
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości