Budżet obywatelski Lidzbark 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Lidzbark 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 04.09.2017 - 08.09.2017
  2. Składanie wniosków projektów 11.09.2017 - 22.09.2017
  3. Głosowanie 02.10.2017 - 06.10.2017
  4. Ogłoszenie wyników 13.10.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Lidzbark 2017: zasady

Do 22 września można było zgłaszać swoje projekty mieszące się w kwocie do 100 000 zł.
W sumie wpłynęło 10 wniosków, które pod względem formalnym sprawdziła komisja weryfikacyjna, w której skład weszli przedstawiciele rad osiedlowych, radni oraz pracownicy urzędu.
Spośród zgłoszonych propozycji, 7 spełniło kryteria i znalazło się na liście do głosowania.
Są to: „Zdrowy Lidzbarku” – tężnie solankowe, zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego „BAGIENKO” na osiedlu „Skarpa” w okolicy ul. Okopowej i ul. Świerkowej, Czipowanie psów Miasta i Gminy Lidzbark, utworzenie bezobsługowej wypożyczalni rowerów, plac zabaw w SP Lidzbark nr 2 im. Szarych Szeregów, modernizacja drewnianego hangaru oraz modernizacja fontanny w parku przy Małym Jeziorku.

W czasie głosowania, odbywającego się między 2 a 6 października, mieszkańcy Lidzbarka oddali 440 ważnych głosów. Głosów nieważnych było 44, przy czym o nieważności decydował m.in. brak podpisu osoby głosującej pod oświadczeniem, wybór więcej niż jednego wniosku czy głos oddany przez mieszkańca nieuprawnionego do głosowania.

Wśród zgłoszonych projektów najwięcej głosów, bo aż 250 zebrał projekt dotyczący utworzenia tężni solankowych.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Lidzbark

Lokalizacja: ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark Telefon +23 696 15 05
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości