Budżet obywatelski Lidzbark Warmiński 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Lidzbark Warmiński 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 18.06.2018 - 13.07.2018
  2. Głosowanie 17.08.2018 - 14.09.2018
  3. Ogłoszenie wyników 24.09.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Lidzbark Warmiński 2018: zasady

Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego rozpoczęło się 18 czerwca i trwało do 13 lipca 2018 roku. Na projekty wyznaczono 300 tysięcy złotych, a wartość pojedynczego projektu nie mogła być wyższa niż 50 tysięcy zł. Propozycje mógł zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, który ukończył 16 rok życia. Do każdego wniosku musiała być dołączona lista poparcia podpisana przez co najmniej 15 mieszkańców.
Głosowanie odbyło się w dniach 17 sierpnia - 14 września. W głosowaniu mógł brać udział każdy mieszkaniec Lidzbarka Warmińskiego, stale zamieszkały na jego terenie, który w dniu głosowania ukończył 16 lat.

Komisja do spraw Budżetu Obywatelskiego stwierdziła, iż projekty pod nazwą: Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Orneckiej. Teren rekreacyjny przy ulicy Orneckiej Lidzbark Warmiński Dz. Nr 14/36 obręb 8 ; Koncert Charytatywny na Rzecz Ratownictwa i Transplantologii Amfiteatr miejski w Lidzbarku Warmińskim; Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w parku im. Ireny Kwinto. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej. Park im. Ireny Kwinto Lidzbark Warmiński; Osiedlowy plac zabaw. Teren zlokalizowany obok boiska przy ul. Paderewskiego. Działka nr 194/15; Zakup kompletów odzieży sportowej dla dzieci szkolących się w Akademii Piłkarskiej Progres - Lidzbark Warmiński; Szkolny plac rekreacji i zabaw przy ul. Szkolnej w Lidzbarku Warmińskim. Teren pomiędzy budynkami szkolnymi Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 działka nr 10-44/1, uzyskały najwyższą ilość głosów i będą ujęte w budżecie Gminy Miejskiej na 2019 rok

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim

Lokalizacja: Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński Telefon +89 767 85 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości