Budżet obywatelski Lidzbark Warmiński 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Lidzbark Warmiński 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.06.2017 - 08.09.2017
  2. Składanie wniosków projektów 19.06.2017 - 14.07.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 17.07.2017 - 10.08.2017
  4. Głosowanie 17.08.2017 - 08.09.2017
  5. Ogłoszenie wyników 22.09.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Lidzbark Warmiński 2017: zasady

Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok rozpoczęło się od 19 czerwca i trwało do 14 lipca. Na projekty wyznaczono 300 tysięcy złotych.
Wartość pojedynczego projektu nie mogła być wyższa niż 50 tysięcy zł.
Projekt mógł zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, który na dzień 1 stycznia 2017 roku ukończył 16 rok życia.
Tegoroczne głosowanie rozpoczęło się 17 sierpnia i trwało do 8 września.
Największą liczbę głosów zdobył projekt „Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kalinowskiego” i to on został wpisany do realizacji.
W związku z tym, że koszt zwycięskiego projektu nie wyczerpał limitu środków, do realizacji skierowano również projekty:
„Obudowa śmietnika cegłą typu klinkier (Osiedle Kromera, wjazd do przedszkola „Miś” od ul. Szwoleżerów)
Zagospodarowanie wyschniętego stawu na park osiedlowy: Osiedle przy ul.Warmińskiej (fragment działki nr 27/49 po wyschniętym stawie)
Modernizacja, doposażenie placu zabaw przy ulicy Lipowej
Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Warmińskiej i Bartoszyckiej „Przy Pomniku”: doposażenie miejskich placów zabaw w podwójne huśtawki typu „Expression Swing” oraz stojaki na rowery, place zabaw administrowane przez Urząd Miejski.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim

Lokalizacja: Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński Telefon +89 767 85 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości