Budżet obywatelski Lidzbark Warmiński 2017

Budżet obywatelski Lidzbark Warmiński 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.06.2017 - 08.09.2017
  2. Składanie wniosków projektów 19.06.2017 - 14.07.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 17.07.2017 - 10.08.2017
  4. Głosowanie 17.08.2017 - 08.09.2017
  5. Ogłoszenie wyników 22.09.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Lidzbark Warmiński 2017: zasady

Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok rozpocznie się od 19 czerwca 2017r. i zakończy się z dniem 14 lipca 2017r.
Na projekty wyznaczono 300 tys. zł.
Wartość pojedynczego projektu nie może być wyższa niż 50 tys. zł.
Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, który na dzień 1 stycznia 2017 roku ukończył 16 rok życia.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim

Lokalizacja: Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński Telefon +89 767 85 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości