Budżet obywatelski Leszno 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Leszno 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 07.03.2018 - 22.03.2018
  2. Głosowanie 25.04.2018 - 10.05.2018
  3. Ogłoszenie wyników 20.06.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Leszno 2018: zasady

Budżet obywatelski na rok 2018 to środki pieniężne, w wysokości ogółem 1.200.000 zł, zarezerwowane w budżecie Miasta
Leszna na rok 2018 przeznaczone na realizację zadań wybranych przez mieszkańców. Uprawnionym mieszkańcem jest osoba zameldowana na pobyt czasowy lub stały na terenie Miasta Leszna, która na etapie zgłaszania i popierania projektów oraz głosowania są uprawnionymi do uczestnictwa w procesie budżetu obywatelskiego ukończyła 18 rok życia w momencie zgłaszania, popierania projektów lub głosowania. Każdy uprawniony mieszkaniec może zgłosić w ramach budżetu obywatelskiego dowolną liczbę projektów zadań publicznych. Projekty zadań są wybierane w głosowaniu powszechnym. Prawo głosu ma uprawniony mieszkaniec. Do realizacji zostaną skierowane te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów z podziałem na projekty małe i projekty duże, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Wyniki BO:
PROJEKT DUŻY:
1 miejsce (5286 poprawnie oddanych głosów) - Zatorze zmienia oblicze, rusz się, znajdź przystopki, zobacz zmiany, poznaj, odpocznij, spędź miło czas i zabaw się z nami. Projekt zakłada inwestycje na terenach zielonych w 12 punktach całego Zatorza z centralnym miejscem na placu Obrońców Warszawy.

PROJEKTY MAŁE:
1 miejsce - (2024 oddanych poprawnie głosów) - zielona klasa wraz z grami interaktywnymi. Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie. Adres: ul. Łowiecka 50 c, Leszno (boisko szkolne). Opis: Celem naszym jest stworzenie Zielonej Klasy. Będzie to zadaszona konstrukcja drewniana otoczona zielonymi ścianami z drzew i krzewów. Przestrzeń pozioma zostanie wzbogacona o szereg gier interaktywnych wykonanych z kostki brukowej. Klasę wypełnią ławki wykonane z drewna klejonego, skrzynie, w których dzieci stworzą zielniki i kwietniki, oraz karmniki i stacja meteorologiczna.
2 miejsce - (1493 oddanych poprawnie głosów) - kompleks boisk do siatkówki (boisko z nawierzchnią syntetyczną oraz dwa boiska do siatkówki plażowej). Lokalizacja: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, ul. Poniatowskiego w Lesznie.
3 miejsce - (909 oddanych poprawnie głosów) - zagospodarowanie terenu w pasie drogowym ul. 17 Pułku Ułanów w Lesznie wraz z budową miejsc postojowych, odwodnieniem i oświetleniem.
4 miejsce (471 poprawnie oddanych głosów) - remont muru na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 i zagospodarowanie jego powierzchni. Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej, Al. Z. Krasińskiego 2 w Lesznie.
5 miejsce - (445 poprawnie oddanych głosów) - modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 6 w Lesznie.


Numer edycji:
5
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Leszna

Lokalizacja: ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno Telefon 65 529 81 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości