Budżet obywatelski Lędziny 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Lędziny 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 10.05.2017 - 30.09.2017
  2. Składanie wniosków projektów 01.06.2017 - 30.06.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.07.2017 - 21.08.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.07.2017 - 21.08.2017
  5. Głosowanie 07.09.2017 - 30.09.2017
  6. Ogłoszenie wyników 18.10.2017
  7. Realizacja projektów 02.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Lędziny 2017: zasady

Lędziny są już po wyborze projektów do realizacji. Z 10 zgłoszonych wybrano 3. Są to:
rozbudowa placu zabaw oraz wykończenie boiska w Górkach, budowa boiska do minipiłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy pomiędzy osiedlami Centrum I i Centrum II, budowa miasteczka ruchu drogowego.

Głosowanie trwało od 7 września do 30 września 2017. Prawo do oddania głosu na jeden wybrany projekt miał każdy mieszkaniec Lędzin, niezależnie od okręgu w którym mieszka.

Swój głos oddać można było na trzy sposoby:
osobiście - w wyznaczonych miejscach (w Urzędzie Miasta oraz w Szkole Podstawowej nr 4 na Goławcu),
korespondencyjnie (na adres: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny),
za pomocą interaktywnego formularza do głosowania.

Zwyciężyły:
Okręg nr 1 – Górki-Goławiec
Modernizacja placu zabaw, plac zabaw przy Zespole Szkół.
Okręg nr 2 – Lędziny
Plac zabaw dla dzieci, pomiędzy osiedlem Centrum I i Centrum II.
Okręg nr 3 – Hołdunów
Młodzież naszą przyszłością – atrakcyjna szkoła, najlepszy start - Gimnazjum nr 2.


Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Lędziny

Lokalizacja: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny Telefon +32 2166511
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości