Budżet obywatelski Łazy 2017

Budżet obywatelski Łazy 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 16.10.2017 - 31.10.2017
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 31.10.2017 - 11.11.2017
  3. Głosowanie 13.11.2017 - 01.12.2017
  4. Ogłoszenie wyników 30.11.2017 - 01.12.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.10.2018

Budżet obywatelski Łazy 2017: zasady

Projekty można było zgłaszać do 31 października 2017 roku poprzez wypełnienie druku dostępnego w Urzędzie Gminy. Projekt musiał być zgłoszony przez grupę co najmniej 15 mieszkańców gminy.
W tym roku budżet obywatelski był przeznaczony jedynie dla mieszkańców miasta Łazy.

Głosowanie nad wnioskami odbyło się w terminie od 13 do 30 listopada 2017 roku za pomocą formularza elektronicznego. Zwycięski okazał się projekt „Uporządkowanie miejsc postojowych i utwardzenie poboczy przy ul. Wyzwolenia w Łazach” i to on zostanie zrealizowany.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko pełnoletni tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Łazach

Lokalizacja: ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy Telefon +32 672 94 22
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości