Budżet obywatelski Łapy 2019

Budżet obywatelski Łapy 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 12.08.2019 - 30.08.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 02.09.2019 - 16.09.2019
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 16.09.2019
  4. Głosowanie 01.10.2019 - 15.10.2019
  5. Ogłoszenie wyników 16.10.2019
  6. Działania informacyjne 01.10.2019 - 31.12.2019
  7. Konkurs na realizację projektów 01.10.2019 - 31.12.2019
  8. Realizacja projektów 02.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Łapy 2019: zasady

Jedna osoba może złożyć maksymalnie trzy propozycje zadań. Zgłaszane zadanie musi uzyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców Gminy Łapy. Każdy mieszkaniec może poprzeć kilka propozycji zadań. Koszt projektu nie może przekraczać kwoty 30 tys. zł. Do formularza składanego przez osobę niepełnoletnią należy dołączyć zgodę opiekuna ustawowego. W przypadku złożenia przez jedną osobę większej niż dopuszczana liczby zadań, tj. większej niż 3, wszystkie propozycje tego wnioskodawcy nie będą brały udziału w Budżecie Obywatelskim.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Łapy

Lokalizacja: Sikorskiego 24, 18-100 Łapy Telefon 857152251
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości