Budżet obywatelski Lądek-Zdrój 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Lądek-Zdrój 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 19.06.2017 - 11.08.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 14.08.2017 - 31.08.2017
  3. Głosowanie 08.09.2017 - 29.09.2017
  4. Ogłoszenie wyników 20.10.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Lądek-Zdrój 2017: zasady

Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane przez mieszkańców, grupy mieszkańców lub organizacje społeczne na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym, z poparciem co najmniej 15 uprawnionych osób. Projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego należy składać w formie pisemne w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w Biurze Obsługi Klienta.

Zwycięskie projekty: "Ogrodzenie boiska we wsi Skrzynka" i "Poprawa estetyki wsi Trzebieszowice".

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko pełnoletni tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju

Lokalizacja: ul. Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój Telefon 74 811 78 50
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości