Budżet obywatelski Lądek-Zdrój 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Lądek-Zdrój 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 17.09.2018 - 28.09.2018
  2. Głosowanie 08.10.2018 - 26.10.2018
  3. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Lądek-Zdrój 2018: zasady

Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane przez mieszkańców, grupy mieszkańców lub organizacje społeczne na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym, z poparciem co najmniej 15 uprawnionych osób. Projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego należy składać w formie pisemne w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w Biurze Obsługi Klienta.

Zwycięskie projekty:
- "Nie zgub się na trasie", czyli zwiększenie atrakcyjności szlaków turystycznych dookoła Lądka-Zdroju
- Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter – etap I wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu
- EkoStacja
- Plac zabaw-dlaczego to takie ważne?
- Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Skrzynce

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju

Lokalizacja: ul. Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój Telefon 74 811 78 50
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości