Budżet obywatelski Kwidzyn 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Kwidzyn 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 16.08.2017 - 08.09.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 10.09.2017 - 29.09.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.10.2017 - 06.10.2017
  4. Głosowanie 09.10.2017 - 20.10.2017
  5. Ogłoszenie wyników 22.10.2017 - 27.10.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Kwidzyn 2017: zasady

W III edycji Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego złożono 31 projektów o łącznej wartości 3 393 307,00 zł. Projekty te zostały poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej.

W III edycji Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, które odbyło się w dniach od 9 października 2017 r. do 20 października 2017 r.: oddano 2888 głosy ważne (na 1237 ważnych kartach do głosowania, na których można było dokonać wyboru maksymalnie trzech projektów), ponadto w głosowaniu złożono 47 nieważnych kart do głosowania.
Burmistrz Miasta Kwidzyna informuje, że w wyniku głosowania oraz na podstawie § 3 ust. 6 Regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego, że zakwalifikowane zostaną projekty z największą, kolejną liczbą głosów poparcia, których łączna wartość nie przekroczy kwoty zaplanowanych wydatków na dany rok (na 2018 r. zaplanowano kwotę 1.000.000 zł), do realizacji zostały zakwalifikowane niżej wymienione projekty:

* Przebudowa ciągu pieszego (deptaka) ul. Miedziana 378 446 000,00
* Budowa zadaszenia nad kortem do tenisa ziemnego 372 205 656,00
* Zakup quada ratowniczego wraz z przyczepą do transportu poszkodowanego oraz wyposażeniem ratowniczym i AED dla OSP Kwidzyn 350 75 600,00
* Rewitalizacja stawu przy ul. Granicznej w Kwidzynie 257 190 000,00
* Samoobsługowy serwis rowerowy 240 21 140,00
* Zakup i instalacja 70 bezpiecznych stojaków rowerowych na terenie miasta 225 17 500,00
* Utworzenie siłowni plenerowej na Osiedlu Bajkowym 170 43 911,00

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Kwidzynie

Lokalizacja: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn Telefon 55 6464 705
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości