Budżet obywatelski Kwidzyn 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Kwidzyn 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 23.04.2018 - 18.05.2018
  2. Głosowanie 11.06.2018 - 22.06.2018
  3. Realizacja projektów 01.07.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Kwidzyn 2018: zasady

W wyniku głosowania oraz na podstawie § 3 ust. 6 Regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego, że zakwalifikowane zostaną projekty z największą, kolejną liczbą głosów poparcia, których łączna wartość nie przekroczy kwoty zaplanowanych wydatków na dany rok (na 2019 r. zaplanowano kwotę 1.000.000 zł), do realizacji IV edycji BO w Kwidzynie zostały zakwalifikowane niżej wymienione projekty:

* Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią 322 000,00
* Bezpieczny i czysty Kwidzyn - monitoring Parku rekreacji Balaton oraz innych miejsc szczególnie narażonych na dewastację 93 000,00
* Rozbudowa i zadaszenie sceny oraz montaż ławek dla widzów na Placu Jana Pawła II 448 900,00
* Brak zgody na psie odchody 21 700,00
* Trzymaj bezpieczną prędkość na Osiedlu Piastowskim 13 960,50

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Kwidzynie

Lokalizacja: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn Telefon 55 6464 705
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości