Budżet obywatelski Kutno 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Kutno 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.03.2018 - 16.04.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 17.04.2018 - 16.05.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 18.05.2018
  4. Głosowanie 16.06.2018 - 24.06.2018
  5. Realizacja projektów 01.02.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Kutno 2018: zasady

W ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mogą zgłosić takie propozycje projektów jak np.
budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej; działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców czy wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.
Należy pamiętać, że zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań kompetencji gminy.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Kutno

Lokalizacja: Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno Telefon 24 253 12 51
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości