Budżet obywatelski Książ Wielkopolski 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Książ Wielkopolski 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.06.2017 - 30.06.2017
  2. Składanie wniosków projektów 03.07.2017 - 31.07.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.08.2017 - 25.08.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 25.08.2017 - 31.08.2017
  5. Głosowanie 01.09.2017 - 29.09.2017
  6. Ogłoszenie wyników 29.09.2017 - 16.10.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Książ Wielkopolski 2017: zasady

Budżet Obywatelski to w sumie 100 tysięcy złotych z budżetu gminy. W tym roku do Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim wpłynęło w sumie dziewięć projektów, które poddane zostały weryfikacji.

Tegoroczna weryfikacja złożonych wniosków zakończyła się 29 września i wyłoniła dziewięć projektów.

Głosowanie odbywa się w terminie od 1.09.2017 do 29.09.2017 r.

Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie "Karty do głosowania". "Kartę do głosowania" możecie pobrać ze strony internetowej Gminy Książ Wlkp. www.ksiaz-wlkp.pl lub otrzymać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. (pokój nr 1) przy ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., w godzinach pracy Urzędu.

Głosujący może oddać głos tylko jeden raz poprzez postawienie znaku „X” przy jednym wybranym zadaniu. Jeżeli głosujący postawił znak „X” przy więcej niż jednym zadaniu lub nie postawił znaku „X” przy jakimkolwiek zadaniu, głos taki jest nieważny.

Głos jest nieważny, w szczególności również w przypadku, gdy:
"Karta do głosowania" będzie wypełniona nieczytelnie lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych danych; w wyniku weryfikacji "Karty do głosowania" zostanie stwierdzone, że podane w niej dane osoby głosującej, są błędne;
będzie oddany przez osobę niebędącą mieszkańcem Gminy Książ Wlkp. lub przez osobę, która w dacie rozpoczęcia konsultacji, nie ma ukończonych 18 lat.

Głosowanie przeprowadza się:
w formie tradycyjnej, wrzucając wypełnioną "Kartę do głosowania", do urny znajdującej się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. lub przesyłając ją listownie na adres urzędu, lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem - dostępnego na stronie internetowej gminy formularza.

Decyzją mieszkańców do realizacji w 2018 roku wybrano projekty:
1. Zielony zakątek rekreacyjno-wypoczynkowo-edukacyjny w Chwałkowie Kościelnym
2. AED dla OSP - zakup defibrylatora gwarantem bezpieczeństwa mieszkańców
3. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zaborowo

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko pełnoletni tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Książu Wielkopolskim

Lokalizacja: ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wielkopolski Telefon +48 61 28 22 001
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości