Budżet obywatelski Książ Wielkopolski 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Książ Wielkopolski 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 04.06.2018 - 17.10.2018
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 04.06.2018 - 17.10.2018
  3. Składanie wniosków projektów 02.07.2018 - 31.07.2018
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.08.2018 - 30.08.2018
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.08.2018 - 31.08.2018
  6. Głosowanie 03.09.2018 - 28.09.2018
  7. Ogłoszenie wyników 01.10.2018 - 16.10.2018
  8. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Książ Wielkopolski 2018: zasady

Budżet Obywatelski to w sumie 100 tysięcy złotych z budżetu gminy. W tym roku - podobnie jak w latach ubiegłych - Budżet Obywatelski ruszył w czerwcu. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania. Można ją pobrać ze strony internetowej gminy Książ Wlkp.: www.ksiaz-wlkp.pl lub otrzymać w sekretariacie UM w Książu Wlkp. (pokój nr 1) przy ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., w godzinach pracy Urzędu.

Głosujący może oddać tylko jeden głos na konkretny projekt. Kto może głosować? Tutaj bez niespodzianek, czyli musi to być mieszkaniec gminy, który w chwili rozpoczęcia konsultacji ma ukończone 18 lat. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone w październiku, a realizacja konkretnych projektów nastąpi w przyszłym roku.

Decyzją mieszkańców w 2019 roku zostaną zrealizowane następujące projekty:
1. Jedno boisko - trzy gry w m. Konarskie
2. Doposażenie placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu gminnego we Włościejewicach

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko pełnoletni tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Książu Wielkopolskim

Lokalizacja: ul. Stacha Wichury 11a, 63-110 Książ Wielkopolski Telefon +48 612822001
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości