Budżet obywatelski Krynica-Zdrój 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Krynica-Zdrój 2018: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 03.04.2018 - 11.05.2018
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 26.03.2018 - 20.06.2018
  3. Składanie wniosków projektów 13.04.2018 - 11.05.2018
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.04.2018 - 25.05.2018
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 28.05.2018
  6. Głosowanie 28.05.2018 - 20.06.2018
  7. Ogłoszenie wyników 29.06.2018
  8. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.01.2019

Budżet obywatelski Krynica-Zdrój 2018: zasady

Do budżetu obywatelskiego Krynicy-Zdroju można zgłaszać zadania  mające charakter lokalny (realizacja w ramach jednego osiedla w Krynicy-Zdroju) lub ogólnomiejski tj. służący mieszkańcom całego miasta. Projekt może zgłosić każda osoba, która ukończyła 16. r. ż. wraz z listą poparcia pomysłu przez 15 mieszkańców miasta, którzy również ukończyli 16 lat. Jeśli zgłoszone zadanie przejdzie pozytywnie weryfikację, zostaje ono dopuszczone do głosowania. Głosowanie odbywa się za pomocą karty do głosowania, którą należy wrzucić do urny znajdującej się w punkcie do głosowania lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju oraz internetowo. Każdy mieszkaniec może oddać maksymalnie dwa głosy. Do realizacji wybrane zostają te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski, czyli 260 tys. zł.

W 2018 roku zwyciężył jeden projekt - Zakup pojazdu na potrzeby rozwoju Komunikacji Uzdrowiskowej. Zakup pojazdu ma służyć rozwojowi sieci połączeń Komunikacji Uzdrowiskowej. Kwota pozyskana z Budżetu Obywatelskiego zostanie przeznaczona w całości na zakup pojazdu do przewozu pasażerów.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

Lokalizacja: ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica Zdrój Telefon +48 18472 55 04
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości