Budżet obywatelski Krynica-Zdrój 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Krynica-Zdrój 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 21.03.2017 - 30.06.2017
  2. Składanie wniosków projektów 03.04.2017 - 12.05.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 13.05.2017 - 25.05.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 28.05.2017
  5. Głosowanie 29.05.2017 - 23.06.2017
  6. Ogłoszenie wyników 30.06.2017
  7. Realizacja projektów 31.12.2018

Budżet obywatelski Krynica-Zdrój 2017: zasady

Do budżetu obywatelskiego Krynicy-Zdroju można zgłaszać zadania  mające charakter lokalny (realizacja w ramach jednego osiedla w Krynicy-Zdroju) lub ogólnomiejski tj. służący mieszkańcom całego miasta. Projekt może zgłosić każda osoba, która ukończyła 16. r. ż. wraz z listą poparcia pomysłu przez 15 mieszkańców miasta, którzy również ukończyli 16 lat. Jeśli zgłoszone zadanie przejdzie pozytywnie weryfikację, zostaje ono dopuszczone do głosowania. Głosowanie odbywa się za pomocą karty do głosowania, którą należy wrzucić do urny znajdującej się w punkcie do głosowania lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju oraz internetowo. Każdy mieszkaniec może oddać maksymalnie dwa głosy. Do realizacji wybrane zostają te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski, czyli 250 tys. zł.
W 2017 roku zwyciężył projekt "Otwarcie lata 2018 w Krynicy-Zdroju". W dniach 29-30 czerwca oraz 1 lipca 2018 r. na krynickim deptaku odbyły się darmowe koncerty, a na scenie wystąpili m.in. Ivan Komarenko, Renata Przemyk, O.S.T.R. i Organek.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

Lokalizacja: ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica Zdrój Telefon +48 18472 55 04
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości