Budżet obywatelski Krynica Morska 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Krynica Morska 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 15.05.2017 - 31.08.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.09.2017 - 10.09.2017
  3. Głosowanie 10.09.2017 - 25.09.2017
  4. Ogłoszenie wyników 25.12.2017 - 30.12.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Krynica Morska 2017: zasady

Zakres tematyczny zgłaszanych projektów praktycznie nie miał żadnych ograniczeń poza tymi, które wynikają z zapisów w ustawie o samorządzie gminnym. Oznacza to, że propozycje projektów mogą dotyczyć wielu różnych działań i nie muszą ograniczać się tylko do inwestycji i remontów. Ważne jednak aby proponowany wniosek cieszył się społecznym poparciem. Aby podstawowe wymagania formalne zostały spełnione projekt musi posiadać poparcie minimum 20 pełnoletnich mieszkańców gminy.

Kwota przeznaczona na inwestycje wybrane w ramach konsultacji w Krynicy Morskiej to było w sumie 100 tysięcy złotych (50 tys. złotych - Krynica Morska centrum, 30 tys. zł - Piaski, 20 tys. zł - Przebrno, Siekierki).

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w 2017 roku zaplanowano środki w kwocie 100 000 zł.

W ogłoszonych konsultacjach złożono jeden projekt obejmujący trzy miejscowości Przebrno, Krynicę Morską i Piaski. Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Miłośników Rozwoju Krynicy Morskiej reprezentowane przez prezeskę Panią Monikę Czajkowską.

Oferta pt. „Szlakiem literatury Joanny Chmielewskiej przez Krynicę Morską- szlak turystyczny” spełnia warunki do realizacji pod względem formalnym i merytorycznym.

Zespół powołany Zarządzeniem Burmistrza zawnioskował o przyjęcie oferty do realizacji w roku 2017 bez głosowania na zebraniu z mieszkańcami, wobec złożenia tylko jednej oferty z poparciem 55 osób.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Krynica Morska

Lokalizacja: ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska Telefon 55 2476527
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości