Budżet obywatelski Krynica Morska 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Krynica Morska 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 16.08.2018 - 14.09.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 17.08.2018 - 22.08.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.10.2018 - 19.10.2018
  4. Głosowanie 20.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 22.10.2018 - 25.10.2018
  6. Realizacja projektów 02.12.2018

Budżet obywatelski Krynica Morska 2018: zasady

Zakres tematyczny zgłaszanych projektów praktycznie nie ma żadnych ograniczeń poza tymi, które wynikają z zapisów w ustawie o samorządzie gminnym. Oznacza to, że propozycje projektów mogą dotyczyć wielu różnych działań i nie muszą ograniczać się tylko do inwestycji i remontów. Ważne jednak aby proponowany wniosek cieszył się społecznym poparciem. Aby podstawowe wymagania formalne zostały spełnione projekt musi posiadać poparcie minimum 20 pełnoletnich mieszkańców gminy.

Kwota przeznaczona na inwestycje wybrane w ramach konsultacji w Krynicy Morskiej to było w sumie 100 tysięcy złotych (50 tys. złotych - Krynica Morska centrum, 30 tys. zł - Piaski, 20 tys. zł - Przebrno, Siekierki). Do konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego skierowane zostały dwa projekty:

1. „Fontanna przy bulwarze” - wnioskodawca Pani Monika Czajkowska, Pan Dariusz Labuda.
2. „Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych” – wnioskodawca Pani Marzena Pacewic

Wygrał projekt budowy lądowiska dla śmigłowców sanitarnych. Na ten projekt swój głos oddało 62 kryniczan. Szacowany koszt realizacji zwycięskiego pomysłu to 48 tys. złotych. Z kolei drugi z zakwalifikowanych projektów otrzymał zaledwie 4 głosy.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Krynica Morska

Lokalizacja: ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska Telefon 55 2476527
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości