Budżet obywatelski Krosno Odrzańskie 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Krosno Odrzańskie 2017: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 01.11.2017 - 30.11.2017
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 01.12.2017
  3. Składanie wniosków projektów 01.11.2017 - 30.11.2017
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.12.2017 - 13.01.2018
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 13.01.2018
  6. Głosowanie 15.01.2018 - 31.01.2018
  7. Ogłoszenie wyników 01.03.2018
  8. Realizacja projektów 01.03.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Krosno Odrzańskie 2017: zasady

W Krośnie Odrzańskim była to piąta odsłona budżetu obywatelskiego. Przewidziano realizację inwestycji, których maksymalny koszt może wynieść 100 tys. zł. W puli znajdowało się 300 tys. zł. 1 marca 2018 roku wyłoniono zwycięskie zadania edycji 2017 (zgłoszono 11 propozycji inwestycyjnych). Ważny głos w budżecie obywatelskim oddało 6314 osób, co stanowi 43,15 proc. uprawnionych do głosowania. Najwięcej głosów, bo aż 1222, uzyskało zadanie związane z doposażeniem placów zabaw w miejscowościach Osiecznica, Stary Raduszec, Nowy Raduszec, Strumienno, Chojna. Na drugim miejscu z 1069 głosami uplasował się projekt budowy placów fitness w miejscowościach Łochowice, Kamień, Retno, Szklarka Radnicka, Chojna, Gostchorze, Brzózka. W finałowej trójce znalazło się także zadanie zgłoszone przez Szkołę Podstawową nr 3 w Krośnie Odrzańskim, związane z budową bezpiecznego i nowoczesnego placu dla uczniów.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

Lokalizacja: Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie Telefon 68 410 97 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości