Budżet obywatelski Krosno Odrzańskie 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Krosno Odrzańskie 2018: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 15.10.2018 - 04.11.2018
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 01.09.2018 - 31.12.2018
  3. Składanie wniosków projektów 15.10.2018 - 04.11.2018
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 04.11.2018 - 16.11.2018
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 04.11.2018 - 16.11.2018
  6. Składanie odwołań 14.11.2018 - 18.11.2018
  7. Rozpatrywanie odwołań 14.10.2018 - 18.11.2018
  8. Głosowanie 19.11.2018 - 02.12.2018
  9. Ogłoszenie wyników 12.12.2018 - 31.12.2018
  10. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Krosno Odrzańskie 2018: zasady

Ruszyła kolejna, szósta edycja krośnieńskiego budżetu obywatelskiego. Coś się zmieniło? Pula na zadania inwestycyjne wciąż liczy tyle samo, czyli 300 tys. zł, jednak radni zdecydowali się zmienić maksymalną wartość zgłoszonego zadania. Wcześniej wynosiła ona 100 tys. zł. Teraz jedna inwestycja może maksymalnie kosztować 60 tys. zł.

– W tym roku po raz pierwszy odbędzie się głosowanie drogą elektroniczną, w ramach realizowanego przez nas projektu informatycznego za kwotę miliona złotych – mówi wiceburmistrz Grzegorz Garczyński. – Przede wszystkim dzięki możliwości głosowania elektronicznego, w najnowszej edycji budżetu obywatelskiego będzie mogło wziąć udział więcej osób, zwłaszcza młodzieży. W poprzednich odsłonach frekwencja zawsze była wysoka (zbliżona do 50 procent), jednak teraz może być rekordowa – zauważa zastępca burmistrza.

Tegoroczne głosowanie w budżecie obywatelskim ruszy 19 listopada. Mieszkańcy będą mieli dwa tygodnie, żeby oddać swój głos. Do końca grudnia powinniśmy poznać jego wyniki.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
niepełnoletni za zgodą opiekuna od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

Lokalizacja: ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie Telefon 68 410 97 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości