Budżet obywatelski Krasnystaw 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Krasnystaw 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 04.07.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 04.08.2017 - 08.09.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 15.09.2017 - 19.09.2017
  4. Głosowanie 18.09.2017 - 20.10.2017
  5. Ogłoszenie wyników 06.11.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Krasnystaw 2017: zasady

Budżet Obywatelski Krasnegostawu został przygotowany po raz trzeci. Największe poparcie uzyskały poniższe zadania:

Remont drogi dojazdowej od ul. Poniatowskiego do budynków mieszkalnych przy ul. Poniatowskiego 20a i ul. Poniatowskiego 22 wraz z ogólnodostępnym parkingiem – 678 głosów, wysokość przyznanej kwoty to 60 000 zł;

Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Jana Czuby - odcinek 160 m – 556 głosów, wysokość przyznanej kwoty to 178 500 zł;

Budowa ścieżki rowerowej „Błonie” – odcinek od ulicy Bocianiej do ulicy Rybiej – 445 głosów, wysokość przyznanej kwoty to 178 000 zł;

Utworzenie toalety miejskiej w Krasnymstawie – ulica Okrzei 404 głosy, wysokość przyznanej kwoty to 93 500 zł.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Krasnystaw

Lokalizacja: Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw Telefon 82 576 21 57
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości