Budżet obywatelski Kraśnik 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Kraśnik 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 08.01.2018 - 09.02.2018
  2. Maraton pisania wniosków 08.01.2018 - 09.02.2018
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 01.01.2018 - 08.01.2018
  4. Składanie wniosków projektów 08.01.2018 - 09.02.2018
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 09.02.2018 - 23.02.2018
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 23.02.2018 - 06.03.2018
  7. Głosowanie 06.03.2018 - 10.03.2018
  8. Ogłoszenie wyników 10.03.2018
  9. Realizacja projektów 10.03.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Kraśnik 2018: zasady

Mieszkańcy Kraśnika będą decydować o tym, które projekty zostaną zrealizowane ze środków budżetu obywatelskiego w 2018 r. Do rozdysponowania mamy środki w wysokości 280000 zł. Decyzją Radnych Rady Miejskiej Miasto zostało podzielone na siedem dzielnic wyborczych.
Harmonogram tej edycji:
Od dnia 08.01.2018 r. do dnia 09.02.2018 r. spotkania informacyjne z mieszkańcami w każdej z siedmiu dzielnic.
Od dnia 08.01.2018 r. do dnia 09.02.2018 r. Zgłaszanie projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.
Od dnia 09.02.2018 r. do dnia 23.02.2018 r. Weryfikacja zgłoszonych projektów.
Od dnia 23.02.2018 r. do dnia 06.03.2018 r. Opublikowanie listy projektów z podziałem
na dzielnice miasta.
Od dnia 06.03.2018 r. do dnia 10.03.2018 r. Głosowanie w wyznaczonych lokalach w godzinach 10:00 – 18:00.
10.03.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania oraz list projektów do realizacji we wszystkich dzielnicach miasta.
Marzec 2018 r. Wprowadzenie wybranych projektów do budżetu Miasta Kraśnik na rok 2018 r

Wyniki tej edycji:
W dzielnicy I zwyciężył projekt Bezpieczne chodniki - popraw komunikacji pieszej osiedla "Widok"( ponad 300 głosów) - remont chodnika przy ul. Wyszyńskiego i ul. Popiełuszki
W dzielnicy II zwyciężył projekt rozbudowy monitoringu na osiedlach Metalowiec” i „Młodych” (384 głosy).
W dzielnicy III zwyciężył projekt dotyczący remontu chodnika przy ul. Konopnickiej (66 głosów).
W dzielnicy IV dwa projekty – stworzenie kącika dla dzieci w bibliotece (179 głosów) oraz budowa skrzyżowania ulic Piaskowej i Urzędowskiej (95 głosów).
W dzielnicy V zwyciężył pomysł remontu boiska (147 głosów)
W dzielnicy VI wymiana opraw oświetleniowych w szkole. Pomysł ten poparło 112 osób.
W dzielnicy VII wybrano remont chodnika przy ul. Kolejowej (100 głosów).

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Kraśnik

Lokalizacja: ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik Telefon 818251572
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości