Budżet obywatelski Kraśnik 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Kraśnik 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 18.01.2017 - 27.01.2017
  2. Składanie wniosków projektów 01.02.2017 - 28.02.2017
  3. Głosowanie 04.04.2017 - 08.04.2017
  4. Ogłoszenie wyników 10.04.2017
  5. Realizacja projektów 10.04.2017 - 31.12.2017

Budżet obywatelski Kraśnik 2017: zasady

Mieszkańcy Kraśnika będą decydować o tym, które projekty zostaną zrealizowane ze środków budżetu obywatelskiego w 2017 r. Do rozdysponowania mamy środki w wysokości 280000 zł. Decyzją Radnych Rady Miejskiej Miasto zostało podzielone na siedem dzielnic wyborczych, a kwota przypadająca na każdy z nich to 40 tys. zł.
Harmonogram tej edycji:
1-28 luty 2017 zgłaszanie projektów
4-8 kwietnia 2017 głosowanie
10 kwietnia 2017 ogłoszenie wyników

Wyniki tej edycji:
W obwodzie I: RUCH – RADOŚĆ – REKREACJA = ZDROWIE NA 5
W obwodzie II: MODERNIZACJA PLACU ZABAW NA OSIEDLU „MŁODYCH”
W obwodzie III: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ BUDOWĘ OŚWIETLENIA NA ULICY WĘGIERSKIEJ
W obwodzie IV: „POMÓŻ BEZPIECZNIE RATOWAĆ” – DOBRZE WYPOSAŻONA OSP GWARANTEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW oraz ZESTAW INTERAKTYWNY
W obwodzie V: „BUDOWA PLACU ZABAW PRZY Z.P.O. NR 2 W KRAŚNIKU”
W obwodzie VI: „WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO ORAZ OŚWIETLENIA KORYTARZY SZKOLNYCH NA OPRAWY LEDOWE W Z.P.O. NR 1 W KRAŚNIKU, UL. KOŚCIUSZKI 23”
W obwodzie VII: „BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ”

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Kraśnik

Lokalizacja: ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik Telefon 818251572
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości