Budżet obywatelski Krapkowice 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Krapkowice 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 18.01.2017 - 16.02.2017
  2. Głosowanie 18.04.2017 - 02.05.2017
  3. Realizacja projektów 01.06.2017 - 31.12.2017

Budżet obywatelski Krapkowice 2017: zasady

Gmina na realizację pomysłów mieszkańców w tym roku przekaże 300 tysięcy złotych. Kwota ta podzielona zostanie na trzy obszary: Krapkowice miasto lewobrzeżna część, Krapkowice miasto prawobrzeżna część oraz sołectwa. Na inwestycje w każdym obszarze przeznaczono po 100 tysięcy złotych.
Mieszkańcy będą mogli zgłaszać projekty w dwóch kategoriach: zadania małe, gdy koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza 25 tysięcy złotych (łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi 150 tysięcy złotych) oraz zadania duże, gdy koszt realizacji pojedynczego zadania jest większy niż 25 tysięcy złotych, ale nie przekracza 50 tysięcy złotych (łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi 150 tysięcy złotych).

Ze środków budżetu mogą być finansowane zadania inwestycyjne i remontowe dotyczące infrastruktury komunalnej. Doposażone mogą zostać także istniejące place zabaw i siłownie zewnętrzne.

Projekty mogą składać osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat i mieszkają na terenie gminy Krapkowice. Wniosek musi zostać poparty przez grupę co najmniej 15 osób.

Zarządzenie burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiury w tej sprawie weszło w życie 17 stycznia. Wnioski będzie można składać od 18 stycznia do 16 lutego (w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach lub wysyłając pocztą). Ogłoszenie wyników nastąpi do 18 maja. Lista zwycięskich projektów dostępna będzie na stronie www.bo.krapkowice.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Projekty, które otrzymają największą liczbę głosów będą realizowane w 2017 roku.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Lokalizacja: ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice Telefon 77 446 68 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości