Budżet obywatelski Krapkowice 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Krapkowice 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 10.08.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 11.08.2018 - 08.10.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 31.10.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Krapkowice 2018: zasady

W trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Krapkowic wnioski można składać do 10 sierpnia 2018 roku.

Przeznaczono na niego kwotę 300 tys. zł.

Gmina ustaliła trzy obszary głosowania:
1) Krapkowice – miasto – lewobrzeżna część,
2) Krapkowice – miasto – prawobrzeżna część (Otmęt),
3) sołectwa

W tym roku podzielono też proponowane zadania ze względu na ich wartość:
- zadania małe tj. mieszczące się w kwocie do 25 000,00 zł
- zadania duże tj. mieszczące się w kwocie powyżej 25 000,00 zł ale do kwoty 50 000,00 zł

Weryfikacja wniosków pod względem formalno-prawnym oraz zaopiniowanie przez Komisję Gospodarki i Finansów RM w Krapkowicach odbędzie się w dniach 11 sierpnia – 8 października 2018 r.

Głosowanie na wskazanymi przez komisję zadaniami odbędzie się w terminie 9- 22 października 2018 r.

Głosować może każdy mieszkaniec Krapkowic który w dniu głosowania ukończył 16 rok życia. Głosować można tylko na jedno zadanie.

Ogłoszenie wyników - lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona do dnia 31 października 2018 r., a realizację projektów przeniesiono na 2019 rok.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Lokalizacja: ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice Telefon +77 4466800
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości