Budżet obywatelski Kraków 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Kraków 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 15.01.2017 - 31.03.2017
  2. Składanie wniosków projektów 01.03.2017 - 31.03.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.04.2017 - 31.05.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 02.06.2017 - 12.06.2017
  5. Składanie odwołań 03.06.2017 - 07.06.2017
  6. Rozpatrywanie odwołań 09.06.2017 - 12.06.2017
  7. Głosowanie 17.06.2017 - 30.06.2017
  8. Ogłoszenie wyników 01.07.2017 - 31.07.2017
  9. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Kraków 2017: zasady

Do budżetu obywatelskiego Krakowa można zgłaszać zadania ogólnomiejskiej, jak i dzielnicowe. W obu przypadkach pod wnioskiem swojego projektu trzeba zebrać 15 podpisów innych mieszkańców. Jeśli projekt przejdzie pozytywną weryfikację, jest dopuszczany do głosowania. Podczas głosowania oddajemy po trzy głosy na zadania dzielnicowe i po trzy na ogólnomiejskie. Przyznajemy od 1 do 3 punktów. Wygrywają zadania z największą liczbą punktów, które mieszczą się w puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Głosować i zgłaszać projekty mogą osoby od 16 roku życia.

W roku 2017 w Krakowie zgłoszono prawie 600 zadań do BO, a zwycięskich zostało blisko 100. Wśród zadań ogólnomiejskich mieszkańcy do realizacji wybrali takie, jak:
- Zagospodarowanie terenu Zalewu Bagry
- 100 drzew dla każdej dzielnicy!
- Łączymy Parki Krakowa - z Dzielnicy I,IV,V,VI,VII do Ojcowa. TRASA ROWEROWA połączy parki i użyteczności publiczne
- Zaciągnij się po-TĘŻNIE – SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa
- Zadbajmy o bezdomne koty!
- Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Krakowianin
- SZYBCIEJ TRAMWAJEM! - wydzielenie torowisk tramwajowych
- "Zdrowy Kraków - zielenieje!"
- Park przy ul. Wadowickiej
- Remont ul. Kocmyrzowskiej - bis

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Krakowa

Lokalizacja: pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków Telefon 12 616 7815
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości