Budżet obywatelski Kożuchów 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Kożuchów 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 10.10.2017 - 28.12.2017
  2. Maraton pisania wniosków 10.10.2017 - 28.10.2017
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 10.10.2017 - 06.12.2017
  4. Składanie wniosków projektów 10.10.2017 - 28.10.2017
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 27.10.2017 - 07.11.2017
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 09.11.2017
  7. Głosowanie 10.11.2017 - 06.12.2017
  8. Ogłoszenie wyników 07.12.2017 - 28.12.2017
  9. Konkurs na realizację projektów 02.01.2018 - 31.12.2018
  10. Realizacja projektów 02.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Kożuchów 2017: zasady

Propozycję projektu (nie więcej niż jedną) może zgłosić każdy mieszkaniec. Taka propozycja (jedno kompleksowe przedsięwzięcie, nieskładające się z kilku inwestycji) musi być zrealizowana w danym roku kalendarzowym. Konsultacje społeczne przeprowadza się w kategoriach: budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury gminnej. Propozycja musi zostać poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 10 mieszkańców.
Po weryfikacji projektów następuje głosowanie. Każdy mieszkaniec (także małoletni – za zgodą opiekuna prawnego) może wyrazić swoje poparcie poprzez zagłosowanie na jeden projekt z puli wszystkich projektów zgłoszonych w całej gminie. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zwycięskiego zadania może być podwyższona przez radę miejską w Kożuchowie na wniosek burmistrza.
Głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego 2018 odbywało się od 10 listopada do 6 grudnia 2017 roku.
Jedynym zwycięskim projektem tej edycji była budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kożuchowie.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Kożuchowie

Lokalizacja: Rynek 1A, 67-120 Kożuchów Telefon 68 355 59 40
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości