Budżet obywatelski Kożuchów 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Kożuchów 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 24.09.2019 - 10.10.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 10.10.2019 - 21.10.2019
  3. Głosowanie 13.11.2019 - 29.11.2019
  4. Ogłoszenie wyników 13.12.2019
  5. Realizacja projektów 02.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Kożuchów 2019: zasady

Mieszkańcy gminy Kożuchów mogą do 9 października 2019 r. składać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego gminy Kożuchów na rok 2020. Weryfikacja zgłoszonych propozycji potrwa do 21 października. Ogłoszenie zweryfikowanych propozycji nastąpi do 28 października, a listy projektów dopuszczonych do głosowania - do 12 listopada. Głosowanie mieszkańców planowane jest od 13 do 29 listopada.
Przed 13 grudnia ma być wiadomo, które projekty zdobędą najwięcej głosów. Inwestycje będą mogły być realizowane od 2 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
Kwota do podziału to 80 tys. zł Formularz zgłoszeniowy projektu zadania dostępny jest na stronie internetowej www.kozuchow.pl, Biuletynie Informacji Publicznej, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kożuchowie oraz u sołtysów.
Więcej informacji na temat Kożuchowskiego Budżetu Obywatelskiego można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów 68 355 59 70 lub 68 355 59 43.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Kożuchowie

Lokalizacja: ul. Rynek 1A, 67-120 Kożuchów Telefon 68 3555949
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości