Budżet obywatelski Koszęcin 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Koszęcin 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 15.05.2017 - 30.06.2017
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.09.2017
  3. Głosowanie 20.09.2017 - 29.09.2017
  4. Ogłoszenie wyników 19.10.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018

Budżet obywatelski Koszęcin 2017: zasady

W głosowaniu, które trwało od 20 do 29 września mógł wziąć udział każdy mieszkaniec miny. Głosowanie odbywało się poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „TAK” przy wybranym zadaniu na karcie do głosowania. Jeden mieszkaniec mógł oddać tylko jedną kartę do głosowania. Głosowanie odbyło się poprzez wrzucenie do urny karty do głosowania w Urzędzie Gminy w Koszęcinie.

Podczas głosowania mieszkańcy zdecydowani o wyborze projektu pn. „Budowa nowoczesnego placu zabaw i rekreacji dla całej rodziny w Koszecinie przy ul. Sobieskiego 11a. Projekt ten uzyskał największą liczbę głosów (1412), a jego szacunkowa wartość wynosi 150 tys. zł.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Koszęcin

Lokalizacja: ul. Powstańców Śląskich 10, 42-286 Koszęcin Telefon 034 3576 100
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości