Budżet obywatelski Koszalin 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Koszalin 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.07.2017 - 21.07.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 22.07.2017 - 15.09.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 09.11.2017
  4. Głosowanie 10.11.2017 - 24.11.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Koszalin 2017: zasady

Głosowanie obejmuje projekty ogólnomiejskie oraz te z projektów osiedlowych, które nie uzyskały wskazania mieszkańców danego Osiedla do bezpośredniej realizacji w ramach Budżetu.
W głosowaniu uczestniczą mieszkańcy.
Podczas głosowania każda osoba może głosować zarówno na projekty ogólnomiejskie jak i na projekty osiedlowe.
Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.budzetobywatelski.koszalin.pl oraz w formie papierowych ankiet, dostępnych w punkach do głosowania utworzonych przez Miasto.
Głosowanie odbywa się przy zachowaniu następujących zasad:
osoba głosująca może oddać głos na maksymalnie jeden projekt z każdego Osiedla (spośród wszystkich zgłoszonych do głosowania projektów z danego Osiedla), w którym nie zdecydowano o bezpośredniej realizacji projektów;
osoba głosująca może oddać głos na maksymalnie 3 projekty ogólnomiejskie.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Koszalinie

Lokalizacja: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin Telefon 94 34 88 600
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości