Budżet obywatelski Koszalin 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Koszalin 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 26.03.2018 - 13.05.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 23.04.2018 - 30.06.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 12.09.2018
  4. Głosowanie 13.09.2018 - 27.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 01.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Koszalin 2018: zasady

Na duże ogólnomiejskie projekty jest 1 mln zł i po 115 tys. zł na każde osiedle. W sumie do wydania są 3 mln zł, dwa razy więcej niż rok wcześniej. Projekty będą realizowane z budżetu miasta na 2019 rok.

Na każdym osiedlu przewidziano po dwa spotkania. Pierwsze spotkanie osiedlowe (w okresie: marzec – kwiecień) – to dyskusja nad potrzebami osiedla, połączona ze zgłaszaniem pomysłów na projekty osiedlowe; drugie spotkanie osiedlowe (czerwiec) – to czas wyboru zwycięskich projektów spośród wszystkich zgłoszonych na danym osiedlu. Decyzja musi być podjęta jednomyślnie. W przeciwnym razie projekty będą skierowane do głosowania ogólnomiejskiego.

Termin na zgłaszanie projektów ogólnomiejskich - 26 marca - 13 maja. W tej edycji mieszkańcy zgłosili 108 projektów (w tym są zarówno osiedlowe, jak i ogólnomiejskie). Do 4 czerwca jest przewidziana ocena formalna projektów osiedlowych, a do 30 czerwca - ocena formalna projektów ogólnomiejskich. Głosowanie - we wrześniu (13 - 27 września). Głosowanie obejmie projekty ogólnomiejskie oraz te z projektów osiedlowych, które nie uzyskały wskazania mieszkańców danego osiedla do bezpośredniej realizacji w ramach budżetu. W głosowaniu uczestniczą mieszkańcy miasta Koszalina (po ukończeniu 16. roku życia). Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.budzetobywatelski.koszalin.pl oraz w formie papierowych ankiet, dostępnych w punkach do głosowania utworzonych przez Miasto.
Osoba głosująca może oddać głos na maksymalnie jeden projekt z każdego Osiedla (spośród wszystkich zgłoszonych do głosowania projektów z danego Osiedla), w którym nie zdecydowano o bezpośredniej realizacji projektów; osoba głosująca może oddać głos na maksymalnie 3 projekty ogólnomiejskie.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Koszalinie

Lokalizacja: Rynek Staromiejski 6-7, 75-950 Koszalin Telefon 94 348 86 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości