Budżet obywatelski Kostrzyn 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Kostrzyn 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 19.06.2017 - 07.07.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 08.07.2017 - 01.09.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 04.09.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Kostrzyn 2017: zasady

Projekt do Budżetu Obywatelskiego może zgłosić osoba pełnoletnia, która jest zameldowana w gminie Kostrzyn (na pobyt stały albo czasowy) lub znajduje się w rejestrze wyborców. Projekt może zgłosić też instytucja publiczna lub organizacja pozarządowa, działająca na terenie gminy Kostrzyn. Aby projekt mógł zostać wpisany na listę do głosowania, zgłaszający go musi uzyskać pisemne poparcie minimum 15 osób (które ukończyły 18 lat i są zameldowane na terenie gminy). Projekty podlegają weryfikacji. Głosowanie odbywa się drogą papierową i elektroniczną. Każdy zameldowany na terenie gminy może oddać jeden głos. Decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne zadania. Do realizacji zostaną przeznaczone dwa zadania, które uzyskały najwyższą liczbę głosów.
W ramach Budżetu Obywatelskiego zgłoszono łącznie 6 pomysłów, z których cztery zostały odrzucone. Zostały więc dwa, które bez głosowania, przeznaczono do realizacji. Są to:
1. Szkoła krzepi ciało i umysł
2. Samoobsługowe stacje naprawy rowerów

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Kostrzynie

Lokalizacja: ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn Telefon 61 817 85 65
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości