Budżet obywatelski Kościerzyna 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Kościerzyna 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 03.06.2019 - 05.07.2019
  2. Głosowanie 06.09.2019
  3. Realizacja projektów 01.11.2019 - 30.11.2020

Budżet obywatelski Kościerzyna 2019: zasady

BO 2019

Liczba projektów zgłoszonych do 4 edycji budżetu obywatelskiego, które dopuszczono do głosowania, jest siedem. To: drugi etap modernizacji skateparku przy ul. 8 marca (148 tys. zł), modernizacja parku miejskiego przy ul. 8 marca w Kościerzynie (153 tys. zł), przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 6 (150 tys. zł), dalsza modernizacja ul. Dunikowskiego (206 tys. zł), wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Plebanka (150 tys. zł), modernizacja ul. Tuwima na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza (200 tys. zł), budowa infrastruktury nad jeziorem Gałęźnym (200 tys. zł.

WYNIKI 4 edycji BO 2019 w Kościerzynie (opisywanym jako BO 2020):

Wybrano 3 zadania na łączną kwotę 500.000,00 zł.
W głosowaniu oddano łącznie 2116 ważnych głosów na 7 propozycji zadań (złożono 2265 kart do głosowania, w tym 149 kart nieważnych):

1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Plebanka
2. Budowa infrastruktury nad jeziorem Gałęźnym - ul. Słoneczna
3. Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 6




Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Kościerzyna

Lokalizacja: ul. 3-go Maja 9a, 83-400 Kościerzyna Telefon 58 686 59 80
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości