Budżet obywatelski Kościerzyna 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Kościerzyna 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 07.09.2018 - 09.09.2018
  2. Głosowanie 13.08.2018 - 07.09.2018
  3. Realizacja projektów 01.12.2018

Budżet obywatelski Kościerzyna 2018: zasady

Projekty składane są do dwóch okręgów (I i II) obejmujących wskazane ulice Miasta Kościerzyna, wg miejsca zamieszkania osoby zgłaszającej, zgodnie z załącznikiem. Łączna pula środków wynosi 500.000 zł, po 250.000 zł dla każdego okręgu.
Zgłoszony projekt dotyczy wyłącznie okręgu, w którym zamieszkuje osoba go zgłaszająca.
Zgłaszane mogą być zarówno projekty dotyczące realizacji inwestycji (infrastrukturalne), jak i projekty o charakterze społecznym.

Głosowani nad zgłoszonymi projektami potrwa do 7 września 2018 roku. Po 7 września komisja podliczy głosy, a 21 września zostanie ogłoszona lista wniosków, które uzyskały największą punktację.

Wybrane przez mieszkańców propozycje zostaną zrealizowane w 2019 roku.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Kościerzyna

Lokalizacja: ul. 3-go Maja 9a, 83-400 Kościerzyna Telefon 58 686 59 80
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości