Budżet obywatelski Kościerzyna 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Kościerzyna 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 07.09.2018 - 09.09.2018
  2. Głosowanie 13.08.2018 - 07.09.2018
  3. Realizacja projektów 01.12.2018

Budżet obywatelski Kościerzyna 2018: zasady

Projekty składane były do dwóch okręgów (I i II) obejmujących wskazane ulice Miasta Kościerzyna, wg miejsca zamieszkania osoby zgłaszającej, zgodnie z załącznikiem. Łączna pula środków wyniosła 500.000 zł, po 250.000 zł dla każdego okręgu.

Głosowani nad zgłoszonymi projektami trwało do 7 września 2018 roku. Po 7 września komisja podliczyła głosy, a 21 września została ogłoszona lista wniosków, które uzyskały największą punktację.

W wyniku konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 - do ujęcia w budżecie miasta Kościerzyna na 2019 rok wybrano cztery zadania na łączną kwotę 355.999,00 zł.

Lista projektów BO 2018 - inwestycyjnych - zakwalifikowanych po głosowaniu do ujęcia w budżecie miasta Kościerzyna na 2019 rok
1. Budowa ul. Konwaliowej (częściowa), dywanik asfaltowy wraz z krawężnikami - 150 000,00
2. Modernizacja Skateparku w Kościerzynie - park przy ul. 8 Marca - 146 000,00
3. Ogrodzenie i doposażenie w urządzenia placu zabaw przy ulicy Małej Kolejowej - ul. Mała Kolejowa -50 000,00

Lista projektów BO 2018 - społecznych - zakwalifikowanych po głosowaniu do ujęcia w budżecie miasta Kościerzyna na 2019 rok

1. Aktywizacja Seniorów w Kulturę Szeroką - Teatr Muzyczny w Gdyni - 9 999,00

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Kościerzyna

Lokalizacja: ul. 3-go Maja 9a, 83-400 Kościerzyna Telefon 58 686 59 80
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości