Budżet obywatelski Korsze 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Korsze 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.07.2018 - 10.09.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 11.09.2018 - 27.09.2018
  3. Głosowanie 15.10.2018 - 19.10.2018
  4. Ogłoszenie wyników 26.10.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Korsze 2018: zasady

W tym roku do dyspozycji w ramach budzetu obywatelskiego było 300 tysięcy złotych. Propozycje projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego mógł zgłosić każdy mieszkaniec miasta Korsze, który na dzień 1 stycznia 2018 r. miał ukończone 16 lat lub organizacja pozarządowa, której siedziba lub realizacja zadań publicznych odbywa się na terenie miasta Korsze na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, pod warunkiem uzyskania poparcia projektu przez co najmniej 20 mieszkańców miasta Korsze.

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zgłoszono 6 projektów. Głosowanie wyłoniło trzy najlepsze:
- PLAC ZABAW DLA DZIECI W KORSZACH UL. SŁONECZNA.
- Modernizacja Infrastruktury technicznej na obiekcie Stadionu Miejskiego w Korszach
- Budowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Korszach

Lokalizacja: pl. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze Telefon +89 7541828
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości