Budżet obywatelski Korsze 2017

Budżet obywatelski Korsze 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.07.2017 - 10.09.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 11.09.2017 - 27.09.2017
  3. Głosowanie 16.10.2017 - 20.10.2017
  4. Ogłoszenie wyników 25.10.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Korsze 2017: zasady

1 lipca 2017 roku na terenie miasta Korsze po raz pierwszy startuje Budżet Obywatelski. Z inicjatywy miejskich urzędników do dyspozycji mieszkańców Korsz na wydatki zaplanowane na 2018 rok przeznaczono 300 tys. zł. Teraz mieszkańcy Korsz będą mogli wspólnie zdecydować na co przeznaczyć te pieniądze.

Propozycje projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec miasta Korsze, który na dzień 1 stycznia 2017r. ma
ukończone 16 lat lub organizacja pozarządowa, której siedziba lub realizacja
zadań publicznych odbywa się na terenie miasta Korsze na podstawie ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, pod warunkiem uzyskania poparcia projektu przez co najmniej 20 mieszkańców miasta Korsze.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Korszach

Lokalizacja: pl. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze Telefon +89 7541828
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości