Budżet obywatelski Kórnik 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Kórnik 2019: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 04.07.2019 - 30.08.2019
  2. Składanie wniosków projektów 29.07.2019 - 30.08.2019
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 31.08.2019 - 10.09.2019
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 11.09.2019 - 13.09.2019
  5. Głosowanie 16.09.2019 - 31.10.2019
  6. Ogłoszenie wyników 01.11.2019 - 07.11.2019
  7. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Kórnik 2019: zasady

Projekty, zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego, mogą mieć charakter lokalny lub ogólnogminny. Pierwsze dotyczą głównie potrzeb sołectw, mieszkańców wsi, miasta, osiedli czy poszczególnych ulic. Projekty o charakterze ogólnogminnym dotyczą zadań obejmujących teren całej gminy lub kilku miejscowości.

Pomysł do Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec gminy. Każdy zgłoszony pomysł podlega weryfikacji. Projekty, które uzyskały pozytywną opinię, biorą udział w głosowaniu (to odbywa się drogą papierową i internetową). Każdy mieszkaniec gminy może oddać maksymalnie dwa głosy - jeden na zadanie inwestycyjne i drugi na tzw. zadanie inne.

Zwyciężają projekty, które otrzymały najwięcej głosów.

Decyzją mieszkańców w 2020 roku zrealizowane zostaną następujące projekty:
- Letnie kino plenerowe w Twojej miejscowości,
- Kamionki - WYŚWIETLACZ - Radarowa Kontrola Prędkości - Poprawa Bezpieczeństwa - SOLARNY !!!,
- Ławeczka Seniora,
- Trochę radości w szarej rzeczywistości - kreatywne warsztaty artystyczne dla dzieci,
- CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności - miejsce rekreacji dla osób w każdym wieku,
- Sensoryczny plac zabaw "Jedynka",
- Plac zabaw małych strażaków.

Numer edycji:
7
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Kórniku

Lokalizacja: pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik Telefon 61 817 04 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości