Budżet obywatelski Kórnik 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Kórnik 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 16.07.2018 - 05.08.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 06.08.2018 - 17.08.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 24.08.2018
  4. Głosowanie 27.08.2018 - 31.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 09.11.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Kórnik 2018: zasady

Projekty, zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego, mogą mieć charakter lokalny lub ogólnogminny. Pierwsze dotyczą głównie potrzeb sołectw, mieszkańców wsi, miasta, osiedli czy poszczególnych ulic. Projekty o charakterze ogólnogminnym dotyczą zadań obejmujących teren całej gminy lub kilku miejscowości. Pomysł do Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 18 lat (jedna osoba może zgłosić tylko jeden projekt). Każdy zgłoszony pomysł podlega weryfikacji. Projekty, które uzyskały pozytywną opinię, biorą udział w głosowaniu (to odbywa się drogą papierową i internetową). Każdy mieszkaniec gminy może oddać maksymalnie dwa głosy - jeden na zadanie inwestycyjne i drugi na tzw. zadanie inne. Zwyciężają projekty, które otrzymały najwięcej głosów.

Tegoroczne głosowanie rozpoczęło się 28 sierpnia i potrwa do 31 października. Wyniki poznamy na początku listopada.

Decyzją mieszkańców w 2019 roku zostaną zrealizowane następujące projekty:
- Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Bninie,
- Rozświetlone Kamionki, czyli głosujemy na lampy na ulicach Kamionek,
- Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Dachowa,
- Letnie kino plenerowe w gminie Kórnik,
- Defibrylator AED Ratuje Życie - Kamionki,
- Kórnik gminą ludzi aktywnych,
- Info 50+ - warsztaty komputerowe dla mieszkańców gminy w wieku 50+ - II stopień.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Kórniku

Lokalizacja: pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik Telefon 61 817 04 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości